Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за откриване на производство по чл.65 от АПК и чл.148 ал.12 от ЗУТ