Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до Стефан Георгиев Асенов, ул."Сокол" No.37, бл.246а, ет.7, ап.26, гр. Пловдив

Съобщение до Николай Розов Ангелов, ул."Сокол" No.16, бл.4005, ет.8, ап.29, гр. Пловдив

Съобщение КА № 9/17.06.2024г. до Гюнай Сюлейман, гр. Пловдив, югозападния ъгъл на ул. "Правда" с ул. "Прохлада"

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА-търговска дейност, продажба на злато”, административно определена под № 2 находяща се на югозападния ъгъл ул.,,Правда” с ул.,,Прохлада“, гр.Пловдив с приблизителна площ 95 кв.м., построена в имот общинска публична…

Съобщение №КА - 36/13.06.2024г. до ЕТ "ВАЛЕО - ВАЛЕНТИН РУСЕВ", ул. "Вратцата" - пазара, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект: „ПАВИЛИОН-метална конструкция бял на цвят административно определен под №11”,  съгласно актуализация на схема за разполагане на /СПО/ одобрена с Прот.12/09.08.2018 г., находяща  се на ул.,,Вратцата” пазара, гр.Пловдив  с приблизителна площ 7,00 кв.м. поставен в имот…

Съобщение №ЗРИ - 410/14.06.2024г. до "ЕКЛЕР 2020" ЕООД, ул. "Вратцата" - пазара, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект: „ПАВИЛИОН-метална конструкция сив на цвят административно определен под №21”,  съгласно актуализация на схема за разполагане на /СПО/ одобрена с Прот.12/09.08.2018 г., находяща  се на ул.,,Вратцата” пазара, гр.Пловдив  с приблизителна площ 8,00 кв.м. поставен в имот…

Съобщение до Кръстин Кръстев

Изх. № 9400-793 13.06.2024 год. ДО КРЪСТИН КРЪСТЕВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви , че на 15.05.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: „Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.213.1“ в УПИ…

Съобщение до Георги Кръстев

Изх. № 9400-793 13.06.2024 год. ДО ГЕОРГИ КРЪСТЕВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви , че на 15.05.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: „Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.213.1“ в УПИ…

Съобщение до Стефан Кръстев

Изх. № 9400-793 13.06.2024 год. ДО СТЕФАН КРЪСТЕВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви , че на 15.05.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: „Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.213.1“ в УПИ…

Съобщение до Жанета Кръстева

Изх. № 9400-793 13.06.2024 год. ЖАНЕТА КРЪСТЕВА С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви , че на 15.05.2024 г.е издадена скица-виза за проучване и проектиране на: „Надстройка над съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.213.1“ в УПИ I-187…

Съобщение №КА - 8/13.05.2024г. до Гюнай Сюлейман, ул. "Правда" №2, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ДВУЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА С МАНСАРДА”,  находяща  се на ул.,,Правда” №2, гр.Пловдив  с приблизителна площ 91 кв.м. построена в имот общинска собственост ПИ  56784.525.9505  по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по…