Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Служебна бележка до Стефан Маргаритов

Съобщение №КА-2/03.01.2023г. до Мирослав Ангелов, ул. "Искра" №3, гр. Пловдив

Съобщение №КА-1/03.01.2023г. до Мирослав Ангелов, ул. "Искра" №3, гр. Пловдив

Съобщение до Василена Чалъмова, ул. "Ил. Макариополски" №68, ет.4, ап.10, гр. Пловдив

Съобщение до Иван Чалъмов, ул. "Ил. Макариополски" №68, ет.4, ап.10, гр. Пловдив

Съобщение до Кина Стоянова, ул. "Строител" №12, гр. Пловдив

Съобщение до Кети Стоянова, ул. "Авксентий Велешки" №30, ет.2, гр. Пловдив

Съобщение до Камен Качаков, ул. "Богомил" №36, ет.6, ап.18, гр. Пловдив

Съобщение до Рашко Стоянов, ул. "Арх. Камен Петков" №58, ет.1, ап.1, гр. Пловдив

Съобщение №ЗРИ-869/22.12.2022г. до Тинка Симеонова, ул. "Калина" №17, гр. Пловдив