Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение №ЗРИ-346/26.05.2022г. до Бригита Ангелова, ул. "Ландос" №48, гр. Пловдив

Съобщение до Нанка Валентинова, ул. "Елба" №23, ет.6, ап.22, гр. Пловдив

Съобщение №ЗРИ-308/18.05.2022г. до Юзгюр Дъзданов, жк. "Тракия", бл. 45, вх.Г, ет.3, ап.15

Съобщение №ЗРИ-309/18.05.2022г. до Никола Недков, ул. "Кармен" №7, гр. Пловдив

Съобщение №ЗРИ-308/18.05.2022г. до Веска Дъзданова, жк. "Тракия", блок 185, вх.Б, ет.1, ап.2, гр. Пловдив

Съобщение №ЗРИ-308/18.05.2022г. до Юлиян Дъзданов, жк. "Тракия", блок 185, вх.Б, ет.1, ап.2, гр. Пловдив

Съобщение до Недялко Петков, ул. "Цариградско шосе" №29, ет.2, ап.3, гр.Пловдив

Съобщение до Борислав Петков, ул. "Пламък" №6, ет.6, ап.22, гр.Пловдив

Съобщение до Мария Асенова, ул."Сокол" №39, ет.8, ап.32,бл.246а, вх.А

Съобщение до Фанка Рангелова, ул. "Варвара" №14