Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до Нина Атанасова, ул. "Сокол" №2, ет.7, ап.27, вх.А, бл.4004, гр. Пловдив

Съобщение до Недялка Милева, ул. "Сокол" №2, ет.8, ап.29, вх.А, бл.4004, гр.Пловдив

Съобщение до Асен Божков, ул. "Крайречна" №18, ет.6, ап.21, вх.А, бл.4052а, гр.Пловдив

Съобщение до Светла Петрова, ул. "Варвара" №29, ет.5, ап.13, вх.Д, бл.4017, гр.Пловдив

Съобщение до Ивалин Иванов, бул. "Източен" №32, ет.3, ап.17, гр.Пловдив

Съобщение до Мирела Шишманова, ул. "Цариградско шосе" №29, ет.1, ап.2, гр.Пловдив

Съобщение до Васко Митков, ул. "Сокол" №12, бл.4005, вх.А, ет.7, ап.28, гр.Пловдив

Съобщение до Орхан Ахмед, ул. "Варвара"№25, бл.4017, вх.Б, ет.7, ап.20, гр.Пловдив

Съобщение до Сашо Илиев, ул. "Варвара" №20, гр. Пловдив

Съобщение до Надежда Михайлова, ул. "Сокол" №29, бл.4010а, вх.Б, ет.1, ап.4, гр. Пловдив