Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до Маргарита Киришева, Борис Михайлов и Янко Михайлов

Заповед ЗРИ-107/17.03.2021г. до Малин Йорданов

Съобщение до всички собственици ул."Варшава" No.25 и 27, Пловдив

Съобщение до Филип Емилов, ул."Сокол" No.14, бл. 4005Б, ет.1, ап.3, гр.Пловдив

Съобщение до Анка Христева, ул."Сокол" No.2, бл. 4004А, ет.3, ап.9, гр.Пловдив

Съобщение до Ганчо Йорданов, ул."Сокол" No.31, бл. 246А, вх.Д, ет.4, ап.13, гр.Пловдив

Съобщение до Вера Йорданова, ул."Крайна" No.2, бл. 4006А, вх.Е, ет.8, ап.23, гр.Пловдив

Съобщение до Стоян Ангелов, ул."Сокол" No.6, бл. 4004В, ет.7, ап.25, гр.Пловдив

Съобщение до Живко Атанасов, ул."Сокол" No.11, бл. 4002Д, ет.2, ап.8, гр.Пловдив

Съобщение до Любчо Атанасов, ул."Сокол" No.13, бл. 4002Г, ет.5, ап.17, гр.Пловдив