Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до "РИЪЛ АУТО" ЕООД - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250 17.05.2024 г.   ДО „РИЪЛ АУТО“ ЕООД С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 8 от  03.04.2024 г. точка № 20 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан …

Съобщение до "ЕЛТОРО" ООД - проект  за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 3 по плана на „Многофункционална зона - Изток“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 -250 17.05.2024 г.   ДО „ЕЛТОРО“ ООД С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че с Протокол № 8 от  03.04.2024 г. точка № 20 на ЕСУТ при Община Пловдив  е разгледан  проект …

Съобщение № ЗРИ - 274/17.04.2024г. до г-н Зия Мехмедов, ул. "Владая" №81, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА”,  находяща  се на ул.,,Владая” №81, гр.Пловдив  с приблизителни размери 9,00м х 4,00м построена в ПИ с идентификатор 56784.554.164  по КККР на гр.Пловдив, като част от ПИ с идентификатор…

Съобщение №КА - 9/05.04.2024г. до Шерифе Ангелова управител на "Еклер 2020" ЕООД, ул. "Вратцата" - пазара, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН- търговска дейност, сив на цвят”, находящ се на ул.,,Вратцата” – пазара, гр.Пловдив, с приблизителна площ 8,00 кв.м.поставен върху имот общинска частна собственост в ПИ  56784.526.216 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I –комплексно жил….

Съобщение до "АУТО - ТАШЕВ" ООД, одобрен проект за  ПУП – ПРЗ на част от  кв. 2 по плана на „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив

Изх. № 1001 – 773 (2) 29.02.2024 г.   ДО  „АУТО – ТАШЕВ“ ООД П Л О В Д И В          С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г….

СЪОБЩЕНИЕ  № ЗРИ - 176/27.03.2024 г. ДО НОНКА АЛЕКОВА, УЛ. "СОКОЛ" №9 ПРЕД ВХОДА НА БЛ. 4001, ГР. ПЛОВДИВ

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН- търговска дейност, сив на цвят”, находящ се на ул.,,Сокол” №9, пред входа на бл.4001, гр.Пловдив, с приблизителни размери 6,00м х 4,00м поставен върху имот общинска частна собственост в ПИ  56784.553.17 по КККР на гр.Пловдив…

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 8/05.03.2024 г. Андон Янков, ул. "Сокол" срещу №29, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 8/05.03.2024 г. ДО: АНДОН  ЯНКОВ с адрес: гр.Пловдив,  ул.,,Сокол“ срещу №29 Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален павилион -търговска дейност, сив на цвят  с приблизителни размери 4,00м  х 3,00м  поставен върху имот частна  общинска  собственост  в…

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 7/01.03.2024 г., до Тодор Куртев, ул. "Сокол" пред №16, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 7/01.03.2024 г. ДО: ТОДОР  КУРТЕВ с адрес: гр.Пловдив,  ул.,,Сокол“ пред  №16 Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален павилион -търговска дейност, сив на цвят  с приблизителни размери 2,00м  х 1,00м  поставен върху имот частна  общинска  собственост  в…

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 6/29.02.2024 г., до Фанка Иванова, ул. "Сокол" северно от бл. 4001, гр. Пловдив

 СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 6/29.02.2024 г.  ДО: ФАНКА Иванова  с адрес: гр.Пловдив,  ул.,,Сокол“ , северно от бл.4001 Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален павилион -търговска дейност, сив на цвят  с приблизителни размери 4,00м  х 3,00м  поставен върху имот частна  общинска …

Съобщение до Ясен Кехайов

Изх. № 1001 – 773 (2) 27.03.2024 г.   ДО Ясен Кехайов С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви,  че със Заповед  № 24ОА-389 от 19.02.2024 г. е  одобрен проект за  ПУП – ПРЗ на част…