Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до "Пловдивстройресурс" АД, район Северен, бул."Дунав" №75, Пловдив

Констативен акт №4 на основание чл. 80, ал. 2 от НРПУРОИ, Фелек Алип

Съобщение до Анка Илинова, ул. "Къпина" №13, северна страна на бл. 4031, гр. Пловдив

Съобщение до Ангел Ангелов, ул. "Хаджи Гьока Павлов" №8, зад бл. 247, гр. Пловдив

Съобщение до Пенка Трайкова, ул. "Крайречна" №6, Южна страна на бл.4050, гр. Пловдив

Съобщение №КА - 17/05.10.2022г. до Георги Михайлов, ул. "Калина" срещу №59

Съобщение №КА - 19/05.10.2022г. до Мария Иванова, ул."Калина" срещу №59

Съобщение №КА - 20/05.10.2022г. до Мария Рангелова, ул. "Калина" срещу №59, гр. Пловдив

Съобщение №КА-22/07.10.2022 г. до Минка Атанасова - Йълдан и Асен Атанасов, ул. "Калина" №59, гр. Пловдив

Съобщение до Мадлен Николова, жк. "Левски", зона В, №13, вх.А, ет.3, ап.8, гр. София