Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-831/07.12.2022г. до Недялка Бакърджиева, ул. " Джебел" №9, гр. Пловдив