Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-70/22.02.2022г. до "Джорджо - 2014" ЕООД, с управител Исмет Юсеинов, ул. "Малина" №16, гр. Пловдив