Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-675/17.12.2021г. до ЕТ "Диана - Надежда Ангелова", ул. "Бъндерица" №26, ет.1, ап.3, гр. Пловдив