Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение ЗРИ-674/16.12.2021г. до Георги Велев