Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-662/16.12.2021г., до Ганка Тенева, ул. "Сокол" №23, ет.7, ап.26, гр. Пловдив