Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-652/16.12.2021г., до Димитър Чонков, ул. "Грамос" №5, ет.2, ап.10, гр. Пловдив