Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-598/03.12.2021г. до Огнян Кирчев