Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-308/18.05.2022г. до Юзгюр Дъзданов, жк. "Тракия", бл. 45, вх.Г, ет.3, ап.15