Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-308/18.05.2022г. до Юлиян Дъзданов, жк. "Тракия", блок 185, вх.Б, ет.1, ап.2, гр. Пловдив