Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение No.КА-3/09.03.2022г. до Фанка Асенова Игнатова с адрес: гр.Пловдив, ул."Спортист" No.6