Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА-7/11.03.2022г. до Фанче Славейкова, ул."Славия" №29, гр. Пловдив