Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Златка Сайкова, ул. "Малина" №12, бл. 138, ет. 2, ап. 3, гр. Пловдив

ДО

ЗЛАТКА САЙКОВА

УЛ.” МАЛИНА” №12, БЛ.138, ЕТ.2, АП.3

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №8 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/06.02.2024г.

 

 

 

 

Изготвил:

Ангелина Ботевска

Гл. специалист „ ЖН“