Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до "Слънчев плод" с управител Йорданка Фратева, бул. "Шести Септември" №266, гр. Пловдив