Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до "Пловдивстройресурс" АД, район Северен, бул."Дунав" №75, Пловдив