Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Пенка Льонг, ул."Калина" No.62, бл. 4006В, ет.6, ап.15, гр.Пловдив