Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Кера Огнянова, ул."Бъндерица" 18, бл. 225, ет.4, ап.11