Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Илиян Атанасов, ул. "Богомил" №105, секция Д, ап. №406, гр. Пловдив

Уважаеми господин Атанасов,

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена заповед № ЗРИ-317/17.05.2023г. на  кмета на район “Източен” за изземване на общинско жилище, находящо се на ул. „Богомил“ № 105, секция Д, ап. № 406. Заповедта можете да получите в 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото обявление. След изтичането на срока заповедта ще се счита за връчена по реда на чл. 18, ал. 9 от АПК

Приканваме Ви да освободите доброволно в указания 7 /седем/- дневен срок общинския имот.

 

 

 

АБ/МС