Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Разрешение за строеж №20/06.07.2022г. на Бойко Бейков