Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - Проект за ПУП - ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив