Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Кирил Мавродиев ж.к. "Изток" №22, вх.Б, ет.1, ап.16, гр. Казанлък