Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 19-нов по плана на МФЗ "Изток", гр. Пловдив, община Пловдив