Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 1 по плана на ИИЗ - IV, гр. Пловдив, община Пловдив