Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 2 по плана на кв. "ИИЗ - IV част" гр.Пловдив