Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - План за регулация за част от кв. 7 по плана на кв. "Изгрев" гр. Пловдив