Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ LXXXIII - произв. и скл. дейност и УПИ XXXVII - произв. и скл. дейност от кв.1 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив