Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разширение към магазин и експозиционна площ с поставяне на преместваем обект, разположен в партерната част на жил.блок, бул. „Цариградско шосе“ №26, в УПИ II-1жил. нужди, кв. 2-нов, по плана на  кв. „Гладно поле“,  гр. Пловдив.       

Съобщаваме Ви, че с 

 

  Протокол № 18 т. 1 от 26.10.2018г. на РЕСУТ при район „Източен“ е актуализирана схема за        

    Разширение към магазин и експозиционна площ с поставяне на преместваем обект, разположен в партерната част на жил.блок, бул. „Цариградско шосе“ №26, в УПИ II-1жил. нужди, кв. 2-нов, по плана на  кв. „Гладно поле“,  гр. Пловдив.

 

   Може да се кандидатства за следния обект:

 

  1. За място с площ на обекта- 23.35 кв.м

 

 

  Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

 

   Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч.

 на  05.01.2024г.  до  17:00ч. на 18.01.2024г.

 

 

Качено на информационното табло на  04.01.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .