Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

ОБЯВЛЕНИЕ №33

ОБЯВЛЕНИЕ №32

ОБЯВЛЕНИЕ №31

ОБЯВЛЕНИЕ №30

ОБЯВЛЕНИЕ №29

ОБЯВЛЕНИЕ №28

Обявление №27

Обявление №26

Обявление No.21

Схема за разполагане на СПО