Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на СПО, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 4-нов, по плана на кв. "Изгрев" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ XII - обществена дейност, кв.28 по плана на кв. "Втора Каменица" ПИ с ИД 56784.528.6 по КК и КР на гр. Пловдив; в ПИ 56784.525.9504, по плана на кв. "СМФЗИ", в ПИ 56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316СК, гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - компклексно застрояване, за магазин, ретсорант и кафе - сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ IV - 553.215, компл. Жилищно строителство от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив

Схема за разполагане на СПО, в УПИ IV - 341, за жилищни нужди, кв.15, по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО, разрешение за павилион №7 в УПИ I - за комплексно жилищно строителство, кв.12, по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - Комплексно жил. стр. и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ VIII - 553.219, детска градина от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив

Схема за разполагане на станция за зареждане на електромобили на паркинг към сграда с административен адрес ул. "Ген. Радко Димитриев" №1 в УПИ I - 1 за жилищни нужди и подземни гаражи в кв. 1 по действащия регулационен план на кв. " Гладно поле" - гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - комплексно застрояване, за магазин, ресторант и кафе-сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив