Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/ в зона за търговия на ул."Острец"

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО

Обявление

Схема в зона за търговия , за разполагане на СПО в Упи I за общ. обс. дейн. и подземни гаражи, кв. 6-нов по плана на кв. "Гладно поле" гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия на ул. "Храбрец"

Схема в зона за търговия, за разполагане на СПО в УПИ I - компл. жил. застрояване, кв.27 по плана на кв. "Дружба"

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваеми търговски обекти на ул. "Батак"

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ XII - обществена дейност от кв. 28 по плана на кв. " Втора Каменица" гр. Пловдив

Схема за ситуиране на СПО за пакетирани стоки, цигари, алкохол, плодове и зеленчуци за разполагане на един брой СПО, в зона за търговия

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ 1- 526.186, за , компл. жил. строителство и магазини, кв. 11 —нов, по действащия регулационен плана на кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив.

Схема за разполагане на ВПС- за търговия и услуги, в УПИ за , компл. жил. строителство и магазини, кв.б —нов, по плана кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив.