Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ 1- 526.186, за , компл. жил. строителство и магазини, кв. 11 —нов, по действащия регулационен плана на кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив.

Схема за разполагане на ВПС- за търговия и услуги, в УПИ за , компл. жил. строителство и магазини, кв.б —нов, по плана кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ №32

ОБЯВЛЕНИЕ №31

ОБЯВЛЕНИЕ №30

ОБЯВЛЕНИЕ №29

ОБЯВЛЕНИЕ №28

Обявление №27

Обявление №26

Обявление No.21