Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - комплексно застрояване, за магазин, ресторант и кафе-сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - комплексно жилищно строителство, квартал 4 нов по плана на кв. "Изгрев"

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - комплексно жилищно строителство, квартал 4 нов по плана на кв. "Изгрев"

Схема за разполагане на стационарни типови обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. 2 по плана на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - за компл. жил. стр., кв. 12-нов, по плана на кв. "Изгрев" - гр. Пловдив, ул. "Златорог" №10А пред бл. №4602

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - за комплексно застрояване, за магазин ресторант и кафе - сладкарница, транспорт и озеленяване

Обявление   Схема

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/ в зона за търговия на ул."Острец"

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО

Обявление

Схема в зона за търговия , за разполагане на СПО в Упи I за общ. обс. дейн. и подземни гаражи, кв. 6-нов по плана на кв. "Гладно поле" гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия на ул. "Храбрец"