Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/ в зона за търговия на ул."Острец"