Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия на ул. "Храбрец"