Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ/СПО/, В УПИ I-КОМПЛ. ЖИЛ. СТР., КВ. 4-НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. "ИЗГРЕВ" - В ЧАСТТА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАВИЛИОН №1

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 4 по т.6 от 28.08.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е актуализирана схема за разполагане на стационарни преместваеми  обекти /СПО/, в УПИ I-компл. жил. стр.,  кв. 4-нов, по  плана кв.  „Изгрев“-  в частта  за  Разширение  на павилион №1.

В схемата може да се кандидатства за следния обект

  1. За място №1 с площ  20кв.м  

     

 

 Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч. на  21.09.2023г.  до  17:00ч. на   04.10.2023г.

Качено на информационното табло на  20.09.2023г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .