Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на станция за зареждане на електромобили на паркинг към сграда с административен адрес ул. "Ген. Радко Димитриев" №1 в УПИ I - 1 за жилищни нужди и подземни гаражи в кв. 1 по действащия регулационен план на кв. " Гладно поле" - гр. Пловдив