Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ VIII - 553.219, детска градина от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив