Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ IV - 553.215, компл. Жилищно строителство от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив