Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - за комплексно застрояване, за магазин ресторант и кафе - сладкарница, транспорт и озеленяване

Обявление

 

Схема