Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - Комплексно жил. стр. и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив