Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - компл. жил. стр., кв. 12 - нов по плана кв. "Изгрев", ПИ с идентификатор 56784.526.16 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес ул. "Златорог" №10, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 4 по т.7 от 28.08.2023г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I-компл. жил. стр.,  кв. 12- нов   по  плана кв.  „Изгрев“, ПИ с идентификатор 56784.526.16 по КК и КР на гр.Пловдив, с административен адрес ул.  „Златорог“№10, гр. Пловдив.

В схемата може да се кандидатства за следния обект

  1. СПО с площ  4.9кв.м  

     

 

 Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч. на  21.09.2023г.  до  17:00ч. на   04.10.2023г.

Качено на информационното табло на  20.09.2023г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .