Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - компклексно застрояване, за магазин, ретсорант и кафе - сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив