Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО в УПИ XII - обществена дейност, кв.28 по плана на кв. "Втора Каменица" ПИ с ИД 56784.528.6 по КК и КР на гр. Пловдив; в ПИ 56784.525.9504, по плана на кв. "СМФЗИ", в ПИ 56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316СК, гр. Пловдив