Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО, в УПИ IV - 341, за жилищни нужди, кв.15, по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив