Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - за компл. жил. стр., кв. 12-нов, по плана на кв. "Изгрев" - гр. Пловдив, ул. "Златорог" №10А пред бл. №4602