Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО, в УПИ I - комплексно жилищно строителство, кв. 4-нов, по плана на кв. "Изгрев" - на гр. Пловдив