Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема в зона за търговия, за разполагане на стационарни преместваеми обекти, в УПИ I-1 за обществено обслужване дейности и подземни гаражи на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив