Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема в зона за търговия, за разполагане на СПО в УПИ I - компл. жил. застрояване, кв.27 по плана на кв. "Дружба"