Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваеми търговски обекти на ул. "Батак", в УПИ I-5 компл. жил. застрояване, кв. 6-нов от действащия регулационен план на многофункционална зона "Изток" - гр. Пловдив