Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - комплексно жилищно строителство, квартал 4 нов по плана на кв. "Изгрев"