Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрена зона за търговия за разполагане на СПО в ПИ56784.525.3005, по плана на кв. "Първа градска част", до о.т. 316 СК, гр. Пловдив