Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за определяне на ползватели за паркоместа