Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за определяне на ползватели за паркоместа

Схема за определяне на ползватели за паркоместа